การเล่นหุ้น สำหรับมือใหม่ ต้องทำอย่างไร?

มาทำความรู้จักกับ การเล่นหุ้น การเล่นหุ้นหรือการลงทุนในหุ้นเกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในตลาดหุ้นมีสองตลาดคือตลาดหลักและตลาดรอง หรือการซื้อขายหุ้นในบริบทของการเสนอขายหุ้น IPO (Initial Public Offering) ที่เกิดจากบริษัทที่ต้องการระดมทุนจากนักลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ ราคาหุ้นจะถูกกำหนดให้นักลงทุนจอง ในการซื้อหุ้น IPO จะต้องจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายเท่านั้น เช่น บริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ค้าหลักทรัพย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทหลักทรัพย์ ส่วนการซื้อขายหุ้นหลังจากนั้นจะเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในตลาดรอง ซึ่งเป็นทุนที่เรามักจะได้ยิน ราคาหุ้นในตลาดหุ้นจะมีวิวัฒนาการตามผลประกอบการของบริษัท และสภาวะตลาดตามหลักอุปสงค์และอุปทาน forex

การเล่นหุ้น สำหรับมือใหม่

ผลตอบแทน

การลงทุนในหุ้นส่วนใหญ่ประกอบด้วย 2 สิ่ง ประการแรกคือการเพิ่มทุนหรือกำไรจากส่วนต่างระหว่างราคาหุ้นที่เราซื้อกับราคาที่เราขาย ประการที่สองคือเงินปันผล (Dividende) หรือการกระทำ กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทในระหว่างปีที่จะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้น

การซื้อขายหุ้นมีความเสี่ยง

ความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นหรือการซื้อขายหุ้นสามารถพิจารณาได้เป็น 2 ส่วนคือ ความเสี่ยงภายใน และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ปัจจัยเสี่ยงภายในที่เกิดจากตัวธุรกิจเอง เช่น การดำเนินธุรกิจหรือฝ่ายบริหาร สำหรับความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกมีมากมาย หากอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลง อัตราแลกเปลี่ยนในกรณีของบริษัทที่มีการทำธุรกรรมกับต่างประเทศหรือปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น น้ำท่วม พายุ แรงกดดันทางการเมือง ล้วนส่งผลต่อราคาหุ้น

มีนักลงทุนหลายประเภท

ด้วยปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวทำให้นักลงทุนมีหุ้นที่ดี มีแนวทางการเลือกหุ้นหลายแบบ เช่น นักลงทุนที่ซื้อขายหุ้น Fundamentals คือกลุ่มที่เลือกซื้อหุ้นตามปัจจัยพื้นฐาน ผลการดำเนินงานของบริษัท ให้ความสนใจกับการอ่านงบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด รอจังหวะซื้อหุ้นที่ราคาต่ำกว่าราคาที่เหมาะสม และรอขายเมื่อราคาสูงเกินไป ระหว่างทางยังคงเก็บเงินปันผล สำหรับนักลงทุนที่ซื้อขายหุ้นวิเคราะห์ทางเทคนิค พวกเขาจะเน้นที่กราฟราคาในอดีต รวมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์เพื่อค้นหาสัญญาณซื้อ และจุดขายที่มีกำไร ส่วนเราเป็นผู้ค้าหลักทรัพย์ประเภทไหน? ต้องพึ่งเป้าหมายการลงทุนและนิสัยส่วนตัว

ตลาดหุ้นออนไลน์

เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น โบรกเกอร์จะแนะนำให้คุณใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อซื้อขายหุ้นด้วยตนเอง โบรกเกอร์บางรายอาจมีโปรแกรมของตนเอง อีกทางหนึ่ง โบรกเกอร์หลายรายให้บัญชีเพื่อเข้าถึงโปรแกรม StreamingPro หรือ eFinance ซึ่งมักจะรวมข้อมูลตลาดหุ้นที่สำคัญ เช่น ข่าว ราคาหุ้นแบบเรียลไทม์ แผนภูมิ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน เช่น งบการเงิน ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท บางบริษัทมีการวิเคราะห์ตลาดหุ้น ทั้งหมดนี้เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนในการตัดสินใจเลือกหุ้น ซื้อที่ท่าเรือ

ซื้อขายผ่านนายหน้า

นอกจากการส่งคำสั่งซื้อขายเองทางอินเทอร์เน็ตแล้ว เรายังสามารถซื้อขายหุ้นผ่านการตลาดของโบรกเกอร์หรือนายหน้าได้อีกด้วย ข้อดีของการติดต่อ Marketing คือ Marketing มักจะมีข้อมูลตลาดหุ้นมาแนะนำ รวมถึงความเสี่ยงของข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลก็น้อยลง แต่การซื้อขายผ่านการตลาดมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่สูงกว่าการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต ค่าคอมมิชชั่นหรือค่าธรรมเนียมการซื้อขาย มีราคาที่แตกต่างกันสำหรับโบรกเกอร์แต่ละราย นี่เป็นหนึ่งในข้อพิจารณาในการเลือกโบรกเกอร์ พร้อมด้วยปัจจัยอื่นๆ เช่น ความน่าเชื่อถือและการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) การบริการ ความเสถียรของระบบการซื้อขาย และให้ข้อมูลวิเคราะห์

เมื่อบัญชีและเครื่องมือของคุณพร้อมแล้ว อย่าลืมเตรียมพร้อมโดยการเพิ่มความรู้ด้านการลงทุนของคุณอยู่เสมอ จะเปลี่ยนมือใหม่ให้กลายเป็นมืออาชีพ