Day: July 29, 2022

เปิดตำราลับ วิธีเล่นหุ้นสำหรับมือใหม่เปิดตำราลับ วิธีเล่นหุ้นสำหรับมือใหม่

0 Comment

มารู้จัก วิธีเล่นหุ้นสำหรับมือใหม่ การเล่นหุ้นหรือการลงทุนในหุ้นคือการซื้อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การซื้อขายหุ้นมีสองตลาด: ตลาดหลักและตลาดรอง หรือซื้อขายหุ้น IPO (Initial Public Offering) เกิดจากการที่บริษัทต้องการรวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนเพื่อขยายบริษัท โดยจะกำหนดราคาหุ้นให้ผู้ลงทุนสำรองไว้ ในการซื้อหุ้น IPO จะต้องจองผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายเท่านั้น เช่น บริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ค้าหลักทรัพย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทหลักทรัพย์ ส่วนการซื้อขายหุ้นหลังจากนั้นจะเป็นการซื้อขายหุ้นในตลาดรอง นั่นเป็นคำพูดที่เรามักจะได้ยิน ราคาหุ้นในตลาดหุ้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามผลประกอบการของบริษัท และสภาวะตลาดตามหลักอุปสงค์อุปทานจ่ายออก วิธีเล่นหุ้นสำหรับมือใหม่ ที่ทุกคนต้องทำตาม ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นขึ้นอยู่กับสองสิ่งเป็นหลัก อย่างแรกคือ Capital Gain หรือกำไรจากส่วนต่างระหว่างราคาหุ้นที่เราซื้อกับราคาที่เราขาย ประการที่สองคือเงินปันผล (เงินปันผล) หรือหุ้น กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทในระหว่างปีจะปันส่วนให้กับผู้ถือหุ้นการซื้อขายหุ้นมีความเสี่ยงความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นหรือการซื้อขายหุ้นสามารถดูได้เป็น 2 ส่วนคือ ความเสี่ยงภายใน และความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก ปัจจัยเสี่ยงภายในที่เกิดจากตัวบริษัทเอง เช่น การดำเนินงานของบริษัทหรือฝ่ายบริหาร สำหรับความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกนั้นมีมากมาย ไม่ว่าอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนแปลง อัตราแลกเปลี่ยนในกรณีของบริษัทที่มีธุรกรรมต่างประเทศหรือปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น น้ำท่วม พายุ แรงกดดันทางการเมือง ล้วนส่งผลต่อราคาหุ้นมีนักลงทุนหลายประเภทด้วยปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวทำให้นักลงทุนมีการเลือกหุ้นที่ดี มีแนวทางในการเลือกหุ้นหลายแบบ เช่น นักลงทุนที่ซื้อขายหุ้น Fundamentals คือกลุ่มที่เลือกซื้อหุ้นตามปัจจัยพื้นฐาน ผลการดำเนินงานของบริษัท ให้ความสนใจกับการอ่านงบกำไรขาดทุน […]

เปิดตำราลับ วิธีเล่นหุ้นสำหรับมือใหม่เปิดตำราลับ วิธีเล่นหุ้นสำหรับมือใหม่

0 Comment

มารู้จัก วิธีเล่นหุ้นสำหรับมือใหม่ การเล่นหุ้นหรือการลงทุนในหุ้นคือการซื้อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การซื้อขายหุ้นมีสองตลาด: ตลาดหลักและตลาดรอง หรือซื้อขายหุ้น IPO (Initial Public Offering) เกิดจากการที่บริษัทต้องการรวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนเพื่อขยายบริษัท โดยจะกำหนดราคาหุ้นให้ผู้ลงทุนสำรองไว้ ในการซื้อหุ้น IPO จะต้องจองผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายเท่านั้น เช่น บริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ค้าหลักทรัพย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทหลักทรัพย์ ส่วนการซื้อขายหุ้นหลังจากนั้นจะเป็นการซื้อขายหุ้นในตลาดรอง นั่นเป็นคำพูดที่เรามักจะได้ยิน ราคาหุ้นในตลาดหุ้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามผลประกอบการของบริษัท และสภาวะตลาดตามหลักอุปสงค์อุปทานจ่ายออก วิธีเล่นหุ้นสำหรับมือใหม่ ที่ทุกคนต้องทำตาม ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นขึ้นอยู่กับสองสิ่งเป็นหลัก อย่างแรกคือ Capital Gain หรือกำไรจากส่วนต่างระหว่างราคาหุ้นที่เราซื้อกับราคาที่เราขาย ประการที่สองคือเงินปันผล (เงินปันผล) หรือหุ้น กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทในระหว่างปีจะปันส่วนให้กับผู้ถือหุ้นการซื้อขายหุ้นมีความเสี่ยงความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นหรือการซื้อขายหุ้นสามารถดูได้เป็น 2 ส่วนคือ ความเสี่ยงภายใน และความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก ปัจจัยเสี่ยงภายในที่เกิดจากตัวบริษัทเอง เช่น การดำเนินงานของบริษัทหรือฝ่ายบริหาร สำหรับความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกนั้นมีมากมาย ไม่ว่าอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนแปลง อัตราแลกเปลี่ยนในกรณีของบริษัทที่มีธุรกรรมต่างประเทศหรือปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น น้ำท่วม พายุ แรงกดดันทางการเมือง ล้วนส่งผลต่อราคาหุ้นมีนักลงทุนหลายประเภทด้วยปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวทำให้นักลงทุนมีการเลือกหุ้นที่ดี มีแนวทางในการเลือกหุ้นหลายแบบ เช่น นักลงทุนที่ซื้อขายหุ้น Fundamentals คือกลุ่มที่เลือกซื้อหุ้นตามปัจจัยพื้นฐาน ผลการดำเนินงานของบริษัท ให้ความสนใจกับการอ่านงบกำไรขาดทุน […]

เปิดตำราลับ วิธีเล่นหุ้นสำหรับมือใหม่เปิดตำราลับ วิธีเล่นหุ้นสำหรับมือใหม่

0 Comment

มารู้จัก วิธีเล่นหุ้นสำหรับมือใหม่ การเล่นหุ้นหรือการลงทุนในหุ้นคือการซื้อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การซื้อขายหุ้นมีสองตลาด: ตลาดหลักและตลาดรอง หรือซื้อขายหุ้น IPO (Initial Public Offering) เกิดจากการที่บริษัทต้องการรวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนเพื่อขยายบริษัท โดยจะกำหนดราคาหุ้นให้ผู้ลงทุนสำรองไว้ ในการซื้อหุ้น IPO จะต้องจองผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายเท่านั้น เช่น บริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ค้าหลักทรัพย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทหลักทรัพย์ ส่วนการซื้อขายหุ้นหลังจากนั้นจะเป็นการซื้อขายหุ้นในตลาดรอง นั่นเป็นคำพูดที่เรามักจะได้ยิน ราคาหุ้นในตลาดหุ้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามผลประกอบการของบริษัท และสภาวะตลาดตามหลักอุปสงค์อุปทานจ่ายออก วิธีเล่นหุ้นสำหรับมือใหม่ ที่ทุกคนต้องทำตาม ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นขึ้นอยู่กับสองสิ่งเป็นหลัก อย่างแรกคือ Capital Gain หรือกำไรจากส่วนต่างระหว่างราคาหุ้นที่เราซื้อกับราคาที่เราขาย ประการที่สองคือเงินปันผล (เงินปันผล) หรือหุ้น กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทในระหว่างปีจะปันส่วนให้กับผู้ถือหุ้นการซื้อขายหุ้นมีความเสี่ยงความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นหรือการซื้อขายหุ้นสามารถดูได้เป็น 2 ส่วนคือ ความเสี่ยงภายใน และความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก ปัจจัยเสี่ยงภายในที่เกิดจากตัวบริษัทเอง เช่น การดำเนินงานของบริษัทหรือฝ่ายบริหาร สำหรับความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกนั้นมีมากมาย ไม่ว่าอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนแปลง อัตราแลกเปลี่ยนในกรณีของบริษัทที่มีธุรกรรมต่างประเทศหรือปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น น้ำท่วม พายุ แรงกดดันทางการเมือง ล้วนส่งผลต่อราคาหุ้นมีนักลงทุนหลายประเภทด้วยปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวทำให้นักลงทุนมีการเลือกหุ้นที่ดี มีแนวทางในการเลือกหุ้นหลายแบบ เช่น นักลงทุนที่ซื้อขายหุ้น Fundamentals คือกลุ่มที่เลือกซื้อหุ้นตามปัจจัยพื้นฐาน ผลการดำเนินงานของบริษัท ให้ความสนใจกับการอ่านงบกำไรขาดทุน […]

เปิดตำราลับ วิธีเล่นหุ้นสำหรับมือใหม่เปิดตำราลับ วิธีเล่นหุ้นสำหรับมือใหม่

0 Comment

มารู้จัก วิธีเล่นหุ้นสำหรับมือใหม่ การเล่นหุ้นหรือการลงทุนในหุ้นคือการซื้อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การซื้อขายหุ้นมีสองตลาด: ตลาดหลักและตลาดรอง หรือซื้อขายหุ้น IPO (Initial Public Offering) เกิดจากการที่บริษัทต้องการรวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนเพื่อขยายบริษัท โดยจะกำหนดราคาหุ้นให้ผู้ลงทุนสำรองไว้ ในการซื้อหุ้น IPO จะต้องจองผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายเท่านั้น เช่น บริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ค้าหลักทรัพย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทหลักทรัพย์ ส่วนการซื้อขายหุ้นหลังจากนั้นจะเป็นการซื้อขายหุ้นในตลาดรอง นั่นเป็นคำพูดที่เรามักจะได้ยิน ราคาหุ้นในตลาดหุ้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามผลประกอบการของบริษัท และสภาวะตลาดตามหลักอุปสงค์อุปทานจ่ายออก วิธีเล่นหุ้นสำหรับมือใหม่ ที่ทุกคนต้องทำตาม ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นขึ้นอยู่กับสองสิ่งเป็นหลัก อย่างแรกคือ Capital Gain หรือกำไรจากส่วนต่างระหว่างราคาหุ้นที่เราซื้อกับราคาที่เราขาย ประการที่สองคือเงินปันผล (เงินปันผล) หรือหุ้น กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทในระหว่างปีจะปันส่วนให้กับผู้ถือหุ้นการซื้อขายหุ้นมีความเสี่ยงความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นหรือการซื้อขายหุ้นสามารถดูได้เป็น 2 ส่วนคือ ความเสี่ยงภายใน และความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก ปัจจัยเสี่ยงภายในที่เกิดจากตัวบริษัทเอง เช่น การดำเนินงานของบริษัทหรือฝ่ายบริหาร สำหรับความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกนั้นมีมากมาย ไม่ว่าอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนแปลง อัตราแลกเปลี่ยนในกรณีของบริษัทที่มีธุรกรรมต่างประเทศหรือปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น น้ำท่วม พายุ แรงกดดันทางการเมือง ล้วนส่งผลต่อราคาหุ้นมีนักลงทุนหลายประเภทด้วยปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวทำให้นักลงทุนมีการเลือกหุ้นที่ดี มีแนวทางในการเลือกหุ้นหลายแบบ เช่น นักลงทุนที่ซื้อขายหุ้น Fundamentals คือกลุ่มที่เลือกซื้อหุ้นตามปัจจัยพื้นฐาน ผลการดำเนินงานของบริษัท ให้ความสนใจกับการอ่านงบกำไรขาดทุน […]